L'HORT DEL MONTSERRAT

31 de maig del 2012

L'ESCOLA VERDA A CASA MEVA

El grup d'alumnes, representants de cada aula, han elaborat el decàleg de "l'escola verda a casa meva". És un de molt semblant al que tenim a l'escola, però amb missatges per tenir en compte a casa, tota la família. És un decàleg que hauríem de tenir ben visible, per exemple a la cuina, per poder-lo anar veient.
Són mesures que proposa aquest grup de treball d'alumnes i en el que estan representats tot l'alumnat des d'educació infantil a educació primària.
Us animem a donar la importància que es mereix i a col·laborar en l'estalvi d'aigua, d'energia i procurar continuar potenciant les tres R: Reciclar, Reduir i Reutilizar.

PROJECTE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL ACCIONS FETES EL CURS 2009-2010