L'HORT DEL MONTSERRAT

27 de febrer del 2007

PLA D'ACCIÓ

Residus

•Tots ens hem d’esforçar per posar la brossa al cubell corresponent.
Tots
_________
Curs 2006/07
•Caldria aprofitar les dues cares del full en fer les feines i utilitzar paper reciclat.
Mestres/alumnes
_________
Curs 2006/07
•Tots els nens i nenes de l’escola hauríem de fer servir la carmanyola com ja fan els petits..

Equip directiu/Ajuntament

Carmanyoles
Curs 2006/07 I 2007/08
•Convindria aprofitar més els materials i els llibres vells.
AMPA
Personal
Curs 2007/08
•És necessari que cuidem més les joguines de l’escola i de casa.
Alumnes
_________
Curs 2006/07
•Seria bo parlar amb els pares per seleccionar els residus a casa.
Alumnes
Material escola
Curs 2006/07
•Comprar l’esmorzar a granel evitant les bosses de plàstic.
Tots
_______________
Curs 2006/07
•Continuar separant el paper usat per reciclar-lo, però intentar reutilitzar tot el que es pugui abans.
Tots
_______________

Curs 2006/07Aigua•Amb l’aigua que recollim a les garrafes, es poden regar les plantes, els arbres, els vidres, el terra i els vàters.
Alumnes /PAS
Galleda
Curs 2006/07
•Posar una galleda al menjador per poder recollir l’aigua que sobra dels gots i aprofitar-la.
Alumnes / Monitores
Galleda
Curs 2006/07
•Quan ens rentem les mans, hem de tancar l’aixeta.
Tots
_____________
Curs 2006/07
•Per no malgastar l’aigua, hem d’obrir l’aixeta una miqueta i tancar-la mentre estem bevent aigua.
Tots
________________
Curs 2006/07
Energia•Que hi hagi encarregats a cada classe per pujar i baixar les persianes.
Mestres
_________________
Curs 2006/07
•Posar cortines a les finestres que evitin haver de baixar les persianes i encendre els llums.
Escola, AMPA
Cortines
Llarg termini
•Posar pissarres que no reflecteixin.
Departament d’educació
Pissarres antirreflectants
Llarg termini
•Modificar els interruptors per tenir més opcions de llum.


Llarg termini
•Canviar les bombetes que sigui possible per d’altres de baix consum (p.e. al menjador)
Ajuntament
Bombetes de baix consum
Llarg termini
•Explicar a la revista què passa si no pugem les persianes. Amb el mateix contingut, cartells a les classes i anar-ho a explicar.
5è A
_____________
Curs 2006/07
•Explicar al servei de neteja i als responsables de les activitats extraescolars la importància d’estalviar llum.
Alumnes
_________________
Curs 2006/07
•Full informatiu pels pares explicant la importància d’estalviar energia. Fet pels alumnes.
6è A
__________________
Curs 2006/07
•Posar rètols als aparells elèctrics que avisin de desendollar-los.
5è B
___________________
Curs 2006/07
•Controlar la temperatura de la calefacció amb termòstats.
Ajuntament

Llarg termini
•Canviar l’origen de l’electricitat per un de renovable (p.e. solar)
Ajuntament/ Departament d’ Ed.

Llarg termini

6 de febrer del 2007

PROPOSTES D'ACCIÓ


RESIDUS
 • Tots ens hem d'esforçar per posar la brossa al cubell corresponent.
 • Caldria aprofitar les dues cares del full en fer feines i utilitzar paper reciclat.
 • Tots els nens i nenes de l'escola hauríem de fer servir la carmanyola com ja fan els petits
 • Convindria aprofitar més els materials i els llibres vells.
 • És necessari que cuidem més les joguines de l'escola i de casa.
 • Seria bo parlar amb els pares per seleccionar els residus a casa.
 • Comprar l'esmorzar a granel evitant les bosses de plàstic.
 • Continuar separant el paper usat per reciclar-lo, però intentar reutilitzar tot el que es pugui abans.
AIGUA

 • Amb l'aigua que recollim a les garrafes, es poden regar les plantes, els arbres, els vidres, el terra i els vàters.
 • Posar una galleda al menjador per poder recollir l'aigua que sobra dels gots i aprofitar-la.
 • Quan ens rentem les mans, hem de tancar l'aixeta.
 • Per no malgastar l'aigua, hem d'obrir l'aixeta una miqueta i tancar-la mentre estem bevent aigua.
ENERGIA

 • Que hi hagi encarregats a cada classe per pujar i baixar les persianes.
 • Posar cortines a les finestres que evitin haver de baixar les persianes i encendre els llums.
 • Posar pissarres que no reflecteixin
 • Modificar els interruptors per tenir més opcions de llum.
 • Canviar les bombetes que sigui possible per d'altres de baix consum (p.e. menjador)
 • Explicar a la revista què passa si no pugem les persianes. Amb el mateix contingut, cartells a les classes i anar-ho a explicar.
 • Explicar al servei de neteja i als responsables de les activitats la importància d'estalviar llum.
 • Full informatiu pels pares explicant la importància d'estalviar energia. Fet pels alumnes.
 • Posar rètols als aparells elèctrics que avisin de desendollar-los.
 • Controlar la temperatura de la calefacció amb termostats.
 • Canviar l'origen de l'electricitat per un de renovable (p.e. solar)

PROJECTE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL ACCIONS FETES EL CURS 2009-2010