L'HORT DEL MONTSERRAT

15 de gener del 2009

Desembre de 2008: JA SOM ESCOLA VERDA!

La nostra escola, juntament amb 51 centres més de Catalunya, ha rebut el passat 3 de desembre el distintiu d’Escola Verda, lliurat pel director general d'Innovació del Departament d'Educació, Joan Badia, i el director general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat, Frederic Ximeno.
Tenim el compromís de continuar avaluant i millorant la tasca feta fins ara, ja que els objectius marcats en el nostre projecte es basen en la incorporació dels valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre, promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn, i fer xarxa entre els centres que hi participen.

El Programa d’acció pretén generar un canvi en la cultura del centre perquè esdevingui un referent de sostenibilitat. Per això volem implicar a tothom i motivar, especialment als nostres alumnes, per tal d’aconseguir pas a pas que vagin interioritzant la importància d’aconseguir un món més sostenible.

Durant el present curs escolar el pla d’acció és el següent:
- Consolidar les activitats i propostes de treball relatives al medi ambient que es van iniciar el curs passat i que es van incloure en les programacions de tots els nivells educatius del centre.
- Augmentar la implicació de tots els estaments de l’escola (mestres, personal no docent, alumnes i pares) en el projecte, tant a nivell de canvi d’actituds com de participació en el Comitè Verd, que es reuneix en moments puntuals.
- Seguir treballant en col·laboració amb l’Ajuntament, tant per participar en les activitats que es proposen des d’aquesta entitat, com per demanar la seva implicació en les propostes que sorgeixen de l’escola o de la Comissió.
- Augmentar l’ús i la difusió de la mascota del projecte. En aquest sentit, hem previst diverses activitats: organitzar un concurs per posar-li un nom, dissenyar cartells amb la mascota com a fil conductor per a donar consells mediambientals, crear un power-point per a conscienciar els alumnes dels problemes actuals, realitzar visites periòdiques de la mascota a les aules...
- Realitzar una ecoauditoria per a avaluar la situació actual de la nostra escola i valorar els progressos que s’han fet, i també els aspectes que es poden millorar.

Ara s’obre per a tots nosaltres un nou cicle de tres anys, durant el qual esperem seguir treballant coms fins ara per tal de poder renovar i mantenir durant molts anys, i no només per aquest període, el distintiu d’Escola Verda.

PROJECTE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL ACCIONS FETES EL CURS 2009-2010